Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Garncarska szanuje prywatność oraz dokłada staranności w ochronie danych osobowych.

Każda korespondencja kierowana do mnie, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na mojej stronie internetowej, podlega niniejszej Polityce Prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. Dbam o to, aby każdy, kto odwiedza moją stronę internetową, lub kieruje do mnie korespondencje, wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcam do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności.

Korzystając ze strony www.radcaradzi.pl oraz kontaktując się ze mną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przeze mnie z uwzględnieniem stosownych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO);
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem niniejszej strony internetowej jest:

Katarzyna Garncarska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Garncarska

adres: ul. Danielewicza 19, 37-100 Łańcut,

posiadająca numer NIP: 8151806538.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików Cookies, jak również w celu skorzystania z przysługujących praw związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem strony internetowej można kierować:

 • listownie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Garncarska

    ul. Danielewicza 19, 37-100 Łańcut lub

 • drogą e-mailową: katarzyna.garncarska@gmail.com.

PODSTAWY, CELE I RODZAJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe gromadzę w celu:

 1. świadczenia pomocy prawnej na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. zawarcia umowy o świadczenie pomocy prawnej na podstawie Twojego zainteresowania moją ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wykonania umowy o świadczenie usług prawnych (w razie jej zawarcia), na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. dowodowym, będącym realizacją mojego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją mojego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. marketingowym, polegającym na promocji świadczonych przeze mnie usług oraz mnie samej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Moim prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy oraz prowadzenie marketingu mojej Kancelarii.

Wszelkie dane gromadzę w następujący sposób:

 1. Informacje, które podajesz dobrowolnie, podczas wysyłania do mnie korespondencji, w tym w formie tradycyjnej lub e-mail, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na mojej stronie internetowej;
 2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z mojej strony internetowej, w tym:
  1. Informacje w dziennikach serwerów;
  2. Pliki Cookies.

Moją stronę internetową można odwiedzać w celach informacyjnych bez udzielania dodatkowych informacji. Wówczas zostają zapisane wyłącznie dane techniczne dostępowe przekazane automatycznie przez Twoją przeglądarkę. Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania stroną. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki, nie zawierające cech identyfikujących osoby odwiedzające moją stronę.

W zakresie korzystania z funkcjonalności strony możesz podać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; temat i treść wiadomości kontaktowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, świadczenia usług prawnych, przedstawienia zindywidualizowanej oferty handlowej. Bez podania Twoich danych kontaktowych nie będę mogła odpowiedzieć na Twoją wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy.

Twoje dane osobowe wynikające z:

 • zawarcia ze mną umowy o świadczenie usług prawnych będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,
 • złożonego przez Ciebie zapytania- przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie lub rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy,
 • prowadzenia działań marketingowych przeze mnie- do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych,

Operacje przetwarzania danych o większym zakresie niż wymienione w niniejszym dokumencie dokonywane są tylko w przypadkach, w których upoważniają lub obligują mnie do tego przepisy prawne lub wyraziłeś jednoznaczną zgodę na takie operacje.

Dane osobowe pozostawione przez Ciebie na mojej stronie internetowej nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim, z wyłączeniem: organów i podmiotów zaangażowanych w proces świadczenia Tobie pomocy prawnej oraz podmiotów zajmujących się hostingiem (przechowywaniem) mojej strony internetowej, a także dostawców narzędzi służących do analityki działania strony (m. in. Google Analytics).

Dane przetwarzane w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego objęte są dodatkowo ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Jednocześnie jednak wykonanie niektórych Twoich praw lub realizacji przeze mnie obowiązków wynikających z RODO jest lub może być wyłączona przez przepisy powszechnie obowiązujące lub z tytułu samego charakteru tajemnicy zawodowej.

 

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • do poprawiania swoich danych,
 • żądania usunięcia swoich danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (przestanę wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będę w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla mnie ważne prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Twoich interesów i praw, lub Twoje dane będą mi niezbędne do ewentualnego dochodzenia roszczeń). Możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzam je:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,
  2. na podstawie innych moich prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Informuję, że moja strona internetowa na podstawie art. 173 Ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki Cookies stanowiące dane informatyczne przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: ułatwienia korzystania ze strony internetowej podczas jej przeglądania; późniejszego skojarzenia Ciebie w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane; tworzenia statystyk; dostosowania zawartości strony do Twoich oczekiwań. Jednak nie łącze powyższych informacji z Twoimi danymi osobowymi i nie wykorzystuje do określenia Twojej tożsamości.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli nie blokujesz plików Cookies, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Wyłączenie przez Ciebie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Zastrzegam prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej podstronie. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć możesz na podstronie – KONTAKT.