Sporządzanie pism procesowych
Reprezentacja przed sądami i urzędami
Udzielanie porad prawnych
Przygotowanie projektów i opiniowanie umów
Opracowanie opinii prawnych
Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Wyróżnia mnie:

Elastyczność i kreatywność

Profesjonalizm

Terminowość

Zaangażowanie

  • Do prowadzonych spraw podchodzę rzetelnie, skrupulatnie, z pełnym zaangażowaniem

  • Jestem osobą ambitną i solidną, nastawioną na sukces

  • Podejmując się prowadzenia sprawy, analizuję wszystkie możliwe strategie postępowania

  • Dzięki młodemu wiekowi potrafię zachować „świeżość” umysłu i nie mam obaw co do forsowania swoich poglądów, do których skutecznie umiem przekonywać

  • W prowadzeniu spraw jestem kreatywna

  • Klientom zawsze wyjaśniam konsekwencje poszczególnych działań

Najczęściej zadawane pytania

Czy pierwsza wizyta jest odpłatna?

Pierwsza wizyta w celu przedstawienia sprawy jest bezpłatna, o ile Klient nie życzy sobie od razu porady prawnej.

Przed decyzją o zleceniu prowadzenia sprawy przedstawiam Klientowi finansowe warunki współpracy.

Czy udzielam porad drogą telefoniczną?

Co do zasady nie. Jednak gdy osoba lub firma jest związana z Kancelarią stałą umową o świadczenie usług prawnych, istnieje możliwość uzyskania krótkich konsultacji telefonicznych.

Jakie są możliwe formy rozliczania współpracy z Kancelarią?

Wynagrodzenie zależy od formy współpracy ustalonej indywidualnie z Klientem a w szczególności od skomplikowania sprawy, jej precedensowego charakteru i oczekiwań Klienta co do zakresu świadczonej pomocy prawnej.

  • Wynagrodzenie jednorazowe – za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma lub projektu umowy, prowadzenie niespornego postępowania sądowego.
  • Stawka godzinowa- za godzinę pracy radcy prawnego przy rozliczeniu co do minuty. Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia podjętych czynności.
  • Ryczałt miesięczny – stały i niezmienny, niezależnie od ilość przepracowanych godzin w miesiącu. Polecany dla przedsiębiorców w ramach dłuższej współpracy.
  • Ryczałt połączony z premią od sukcesu – stała stawka połączona z dodatkowym wynagrodzeniem w sytuacji wygrania sprawy.

Wystawiam faktury VAT.