Spory sądowe

Oferuję usługi kompleksowego zastępstwa prawnego przed sądami oraz instytucjami.

Specjalizuje się w sporach cywilnych i gospodarczych powstałych na tle realizacji zobowiązań umownych, procesach odszkodowawczych,  sprawach rozwodowych, sprawach windykacyjnych.

Spory sądowe

Windykacja

Dochodzę roszczeń majątkowych od przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w szczególności prowadząc sprawy sądowe o zapłatę.  Wspieram Klientów na etapie przedprocesowym, w toku mediacji oraz w postępowaniach przed sądami i organami, reprezentuję w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających.

Windykacja

Sprawy spadkowe

Prowadzę sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uznanie za niegodnego dziedziczenia.

Sprawy spadkowe

Rozwody

Świadczę pomoc prawną w sprawach rozwodowych. Pomagam Klientom rozwiązać małżeństwo, uzyskać orzeczenie o separacji, uregulować władzę rodzicielską na dziećmi, podzielić majątek, uzyskać alimenty na dzieci lub dla małżonka. Prowadzę sprawy o uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny.

Rozwody

Sprawy rodzinne

Oferuję pomoc prawną w uzyskaniu orzeczenia:

  • pozbawiającego lub ograniczającego władzę rodzicielską
  • ustalającego prawo do alimentów, podwyższającego lub obniżającego alimenty
  • ustalającego lub zmieniającego kontakty z dzieckiem
  • udzielającego zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka
  • ustalającego miejsca pobytu dziecka.

Sprawy rodzinne

Sprawy odszkodowawcze

Specjalizuję się w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień związanych z wypadkami komunikacyjnymi i błędami w sztuce medycznej.

Pomagam w uzyskaniu odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot.

Sprawy odszkodowawcze

Ubezwłasnowolnienia

Prowadzę sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe.

Ubezwłasnowolnienia

Sprawy gospodarcze

Świadczę kompleksową obsługę przedsiębiorców. 

Zakładam, likwiduję, zapewniam rejestrację stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Doradzam. Pomagam odzyskiwać należności.

Sprawy gospodarcze

Umowy

Tworzę oraz negocjuję umowy.

Umowy

Nieruchomości

Oferuję pomoc prawną w sprawach m. in. o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, o zabezpieczanie wierzytelności na nieruchomościach.

Doradzam w kwestiach najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości.

Oferuję obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Nieruchomości