Czy urlop macierzyński jest obowiązkowy?

Tak, urlop przysługuje pracownicy z mocy prawa, bez konieczności składania przez nią wniosku o udzielenie urlopu. Dopiero po 14 tygodniach od porodu, mama może zrezygnować z pozostałej części urlopu i powrócić do pracy pod warunkiem, że przez okres, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec dziecka (art. 180 §…