W każdy poniedziałek od 15:00 do 17:00 udzielam krótkich, ustnych, bezpłatnych porad prawnych.
Jedynym warunkiem jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie oraz sprecyzowanie zarysu problemu.
Porady odbywają się w kancelarii przy ulicy Danielewicza 19 w Łańcucie.

Zapisać można się pod numerem telefonu: